کمترین: 
4343.8
بیشترین: 
4343.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4343.8
زمان: 
4/20 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 تیر 1397 , 4343.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":4343.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398