کمترین: 
3880.1
بیشترین: 
3880.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3880.1
زمان: 
4/20 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 20 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 20 تیر 1397 , 3880.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":3880.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398