کمترین: 
914.6
بیشترین: 
914.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
914.6
زمان: 
4/20 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 20 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 تیر 1397 , 914.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":914.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398