کمترین: 
5715.4
بیشترین: 
5715.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5715.4
زمان: 
4/20 09:20
قیمت پوند امروز 20 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 20 تیر 1397 , 5715.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":5715.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398