کمترین: 
5054.5
بیشترین: 
5054.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5054.5
زمان: 
4/20 09:20
قیمت یورو امروز 20 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 تیر 1397 , 5054.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":5054.5}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399