کمترین: 
4310
بیشترین: 
4310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4310
زمان: 
4/20 09:20
قیمت دلار امروز 20 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 20 تیر 1397 , 4310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 09:20","price":4310}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398