کمترین: 
436.3
بیشترین: 
447.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
440
زمان: 
4/20 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 20 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 20 تیر 1397 , 440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 01:00","price":440.5},{"date":"1397/04/20 02:00","price":446.73},{"date":"1397/04/20 04:00","price":441.37},{"date":"1397/04/20 07:00","price":444.74},{"date":"1397/04/20 08:00","price":442.31},{"date":"1397/04/20 09:00","price":436.3},{"date":"1397/04/20 13:00","price":440},{"date":"1397/04/20 13:30","price":440.35},{"date":"1397/04/20 16:00","price":445.28},{"date":"1397/04/20 19:00","price":447.47},{"date":"1397/04/20 22:00","price":441.34},{"date":"1397/04/20 22:30","price":440.76},{"date":"1397/04/20 23:00","price":440}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398