کمترین: 
6347.5
بیشترین: 
6385.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6352.1
زمان: 
4/20 23:00
قیمت بیت کوین امروز 20 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 20 تیر 1397 , 6352.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 01:00","price":6364.5},{"date":"1397/04/20 01:30","price":6380.3},{"date":"1397/04/20 02:30","price":6385.6},{"date":"1397/04/20 04:00","price":6368},{"date":"1397/04/20 07:00","price":6375.2},{"date":"1397/04/20 07:30","price":6370.1},{"date":"1397/04/20 08:30","price":6350.1},{"date":"1397/04/20 09:30","price":6353.3},{"date":"1397/04/20 13:00","price":6360.7},{"date":"1397/04/20 13:30","price":6366},{"date":"1397/04/20 16:00","price":6347.5},{"date":"1397/04/20 19:00","price":6350.5},{"date":"1397/04/20 22:00","price":6350},{"date":"1397/04/20 23:00","price":6352.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398