کمترین: 
1250.88
بیشترین: 
1255.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1250.88
زمان: 
4/20 16:00
قیمت اونس طلا امروز 20 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 20 تیر 1397 , 1250.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/20 01:00","price":1255.49},{"date":"1397/04/20 07:00","price":1251.62},{"date":"1397/04/20 10:00","price":1251.51},{"date":"1397/04/20 13:00","price":1253.28},{"date":"1397/04/20 16:00","price":1250.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398