کمترین: 
75.23
بیشترین: 
75.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.23
زمان: 
4/19 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 19 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 19 تیر 1397 , 75.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 17:32","price":75.23}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398