کمترین: 
697000
بیشترین: 
719500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697000
زمان: 
4/19 16:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 19 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 697000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 12:00","price":719500},{"date":"1397/04/19 12:06","price":717000},{"date":"1397/04/19 14:06","price":707000},{"date":"1397/04/19 16:30","price":702000},{"date":"1397/04/19 16:48","price":699500},{"date":"1397/04/19 16:54","price":697000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398