کمترین: 
1353000
بیشترین: 
1384000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1353000
زمان: 
4/19 16:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 1353000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 12:00","price":1384000},{"date":"1397/04/19 12:06","price":1383000},{"date":"1397/04/19 14:06","price":1368000},{"date":"1397/04/19 16:48","price":1353000}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398