کمترین: 
695000
بیشترین: 
717500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695000
زمان: 
4/19 16:54
قیمت ربع سکه امروز 19 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 695000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 12:00","price":717500},{"date":"1397/04/19 12:06","price":715000},{"date":"1397/04/19 14:06","price":705000},{"date":"1397/04/19 16:30","price":700000},{"date":"1397/04/19 16:48","price":697500},{"date":"1397/04/19 16:54","price":695000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398