کمترین: 
1350000
بیشترین: 
1381000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350000
زمان: 
4/19 16:48
قیمت نیم سکه امروز 19 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 1350000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 12:00","price":1381000},{"date":"1397/04/19 12:06","price":1380000},{"date":"1397/04/19 14:06","price":1365000},{"date":"1397/04/19 16:48","price":1350000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398