کمترین: 
7810
بیشترین: 
7895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7810
زمان: 
4/19 18:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 19 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 7810 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 12:00","price":7895},{"date":"1397/04/19 18:40","price":7810}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398