کمترین: 
2650000
بیشترین: 
2655000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2650000
زمان: 
4/19 12:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 2650000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:48","price":2655000},{"date":"1397/04/19 12:00","price":2650000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398