کمترین: 
63
بیشترین: 
65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63
زمان: 
4/19 18:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 19 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:00","price":65},{"date":"1397/04/19 12:00","price":64},{"date":"1397/04/19 12:30","price":63},{"date":"1397/04/19 12:40","price":64},{"date":"1397/04/19 16:30","price":63},{"date":"1397/04/19 17:40","price":64},{"date":"1397/04/19 18:50","price":63}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398