کمترین: 
113
بیشترین: 
116
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
113
زمان: 
4/19 19:20
قیمت روپیه هند امروز 19 تیر 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 19 تیر 1397 , 113 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:00","price":116},{"date":"1397/04/19 12:00","price":115},{"date":"1397/04/19 12:10","price":114},{"date":"1397/04/19 12:30","price":113},{"date":"1397/04/19 12:40","price":114},{"date":"1397/04/19 13:40","price":115},{"date":"1397/04/19 14:00","price":114},{"date":"1397/04/19 15:50","price":115},{"date":"1397/04/19 16:10","price":114},{"date":"1397/04/19 16:30","price":113},{"date":"1397/04/19 17:20","price":114},{"date":"1397/04/19 17:30","price":113},{"date":"1397/04/19 17:40","price":115},{"date":"1397/04/19 18:40","price":114},{"date":"1397/04/19 18:50","price":113},{"date":"1397/04/19 19:10","price":114},{"date":"1397/04/19 19:20","price":113}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398