کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.4
زمان: 
4/19 18:50
قیمت دینار عراق امروز 19 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 تیر 1397 , 6.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 11:00","price":6.6},{"date":"1397/04/19 12:00","price":6.5},{"date":"1397/04/19 12:30","price":6.4},{"date":"1397/04/19 12:40","price":6.5},{"date":"1397/04/19 16:10","price":6.4},{"date":"1397/04/19 17:40","price":6.5},{"date":"1397/04/19 18:50","price":6.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398