کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/19 18:20
قیمت درام ارمنستان امروز 19 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":15},{"date":"1397/04/19 18:20","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398