کمترین: 
125
بیشترین: 
128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
125
زمان: 
4/19 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 19 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":127},{"date":"1397/04/19 11:20","price":128},{"date":"1397/04/19 12:00","price":126},{"date":"1397/04/19 12:20","price":125},{"date":"1397/04/19 13:10","price":126},{"date":"1397/04/19 13:30","price":125},{"date":"1397/04/19 13:40","price":126},{"date":"1397/04/19 14:30","price":125},{"date":"1397/04/19 14:40","price":126},{"date":"1397/04/19 16:10","price":125},{"date":"1397/04/19 17:40","price":126},{"date":"1397/04/19 18:40","price":125},{"date":"1397/04/19 20:50","price":126},{"date":"1397/04/19 21:00","price":125}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398