کمترین: 
989
بیشترین: 
1020
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
992
زمان: 
4/19 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 19 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 19 تیر 1397 , 992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":1012},{"date":"1397/04/19 10:40","price":1013},{"date":"1397/04/19 11:00","price":1016},{"date":"1397/04/19 11:10","price":1017},{"date":"1397/04/19 11:20","price":1020},{"date":"1397/04/19 11:30","price":1019},{"date":"1397/04/19 12:00","price":1010},{"date":"1397/04/19 12:10","price":1007},{"date":"1397/04/19 12:20","price":1002},{"date":"1397/04/19 12:30","price":997},{"date":"1397/04/19 12:40","price":1001},{"date":"1397/04/19 13:00","price":1002},{"date":"1397/04/19 13:10","price":1003},{"date":"1397/04/19 13:30","price":1000},{"date":"1397/04/19 13:40","price":1008},{"date":"1397/04/19 14:00","price":1006},{"date":"1397/04/19 14:30","price":1002},{"date":"1397/04/19 14:40","price":1004},{"date":"1397/04/19 14:50","price":1005},{"date":"1397/04/19 15:00","price":1003},{"date":"1397/04/19 15:20","price":1006},{"date":"1397/04/19 15:40","price":1005},{"date":"1397/04/19 15:50","price":1009},{"date":"1397/04/19 16:10","price":1001},{"date":"1397/04/19 16:30","price":995},{"date":"1397/04/19 16:50","price":998},{"date":"1397/04/19 17:20","price":999},{"date":"1397/04/19 17:30","price":993},{"date":"1397/04/19 17:40","price":1009},{"date":"1397/04/19 17:50","price":1008},{"date":"1397/04/19 18:00","price":1010},{"date":"1397/04/19 18:10","price":1009},{"date":"1397/04/19 18:20","price":1006},{"date":"1397/04/19 18:30","price":1005},{"date":"1397/04/19 18:50","price":996},{"date":"1397/04/19 19:10","price":998},{"date":"1397/04/19 19:20","price":995},{"date":"1397/04/19 19:30","price":993},{"date":"1397/04/19 19:40","price":992},{"date":"1397/04/19 20:20","price":989},{"date":"1397/04/19 20:30","price":992},{"date":"1397/04/19 20:50","price":995},{"date":"1397/04/19 21:00","price":994},{"date":"1397/04/19 21:20","price":992}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399