کمترین: 
888
بیشترین: 
918
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
890
زمان: 
4/19 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 19 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 تیر 1397 , 890 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 10:20","price":911},{"date":"1397/04/19 10:50","price":914},{"date":"1397/04/19 11:20","price":917},{"date":"1397/04/19 11:30","price":918},{"date":"1397/04/19 11:40","price":917},{"date":"1397/04/19 12:00","price":908},{"date":"1397/04/19 12:10","price":906},{"date":"1397/04/19 12:20","price":901},{"date":"1397/04/19 12:30","price":896},{"date":"1397/04/19 12:40","price":899},{"date":"1397/04/19 13:00","price":900},{"date":"1397/04/19 13:30","price":897},{"date":"1397/04/19 13:40","price":904},{"date":"1397/04/19 14:10","price":902},{"date":"1397/04/19 14:30","price":899},{"date":"1397/04/19 14:40","price":901},{"date":"1397/04/19 14:50","price":900},{"date":"1397/04/19 15:00","price":903},{"date":"1397/04/19 15:50","price":905},{"date":"1397/04/19 16:10","price":898},{"date":"1397/04/19 16:30","price":893},{"date":"1397/04/19 16:50","price":896},{"date":"1397/04/19 17:20","price":895},{"date":"1397/04/19 17:40","price":905},{"date":"1397/04/19 17:50","price":906},{"date":"1397/04/19 18:10","price":903},{"date":"1397/04/19 18:30","price":901},{"date":"1397/04/19 18:40","price":896},{"date":"1397/04/19 18:50","price":893},{"date":"1397/04/19 19:10","price":894},{"date":"1397/04/19 19:20","price":892},{"date":"1397/04/19 19:30","price":888},{"date":"1397/04/19 19:40","price":889},{"date":"1397/04/19 20:00","price":890},{"date":"1397/04/19 20:10","price":889},{"date":"1397/04/19 20:30","price":890},{"date":"1397/04/19 20:50","price":892},{"date":"1397/04/19 21:00","price":891},{"date":"1397/04/19 21:20","price":890}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398