کمترین: 
110848
بیشترین: 
111122
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110848.0
زمان: 
4/19 15:50
قیمت شاخص بورس امروز 19 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 تیر 1397 , 110848.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:50","price":111122.0},{"date":"1397/04/19 10:00","price":111116.0},{"date":"1397/04/19 12:50","price":110880.0},{"date":"1397/04/19 15:50","price":110848.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398