کمترین: 
2541.7
بیشترین: 
2541.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2541.7
زمان: 
4/19 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 19 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 2541.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":2541.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399