کمترین: 
68.9
بیشترین: 
68.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.9
زمان: 
4/19 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 19 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 68.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":68.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398