کمترین: 
12990.9
بیشترین: 
12990.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12990.9
زمان: 
4/19 09:20
قیمت بات تایلند امروز 19 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 19 تیر 1397 , 12990.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":12990.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399