کمترین: 
11439.2
بیشترین: 
11439.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11439.2
زمان: 
4/19 09:20
قیمت دینار بحرین امروز 19 تیر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 تیر 1397 , 11439.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":11439.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398