کمترین: 
361.8
بیشترین: 
361.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
361.8
زمان: 
4/19 09:20
قیمت دینار عراق امروز 19 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 19 تیر 1397 , 361.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":361.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398