کمترین: 
11186.1
بیشترین: 
11186.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11186.1
زمان: 
4/19 09:20
قیمت ریال عمان امروز 19 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 تیر 1397 , 11186.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":11186.1}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398