کمترین: 
1181.7
بیشترین: 
1181.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1181.7
زمان: 
4/19 09:20
قیمت ریال قطر امروز 19 تیر 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 تیر 1397 , 1181.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":1181.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398