کمترین: 
1147
بیشترین: 
1147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1147
زمان: 
4/19 09:20
قیمت ریال عربستان امروز 19 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 19 تیر 1397 , 1147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":1147}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398