کمترین: 
14208
بیشترین: 
14208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14208
زمان: 
4/19 09:20
قیمت دینار کویت امروز 19 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 تیر 1397 , 14208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":14208}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398