کمترین: 
536.5
بیشترین: 
536.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.5
زمان: 
4/19 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 19 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 تیر 1397 , 536.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":536.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398