کمترین: 
493.5
بیشترین: 
493.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
493.5
زمان: 
4/19 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 19 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 تیر 1397 , 493.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":493.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398