کمترین: 
58.8
بیشترین: 
58.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.8
زمان: 
4/19 09:20
قیمت افغانی امروز 19 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 19 تیر 1397 , 58.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":58.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398