کمترین: 
4337.7
بیشترین: 
4337.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4337.7
زمان: 
4/19 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 تیر 1397 , 4337.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":4337.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399