کمترین: 
3873.4
بیشترین: 
3873.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3873.4
زمان: 
4/19 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 19 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 19 تیر 1397 , 3873.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":3873.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398