کمترین: 
914.9
بیشترین: 
914.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
914.9
زمان: 
4/19 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 19 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 تیر 1397 , 914.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":914.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398