کمترین: 
5700.7
بیشترین: 
5700.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5700.7
زمان: 
4/19 09:20
قیمت پوند امروز 19 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 تیر 1397 , 5700.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":5700.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398