کمترین: 
5056.2
بیشترین: 
5056.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5056.2
زمان: 
4/19 09:20
قیمت یورو امروز 19 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 تیر 1397 , 5056.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 09:20","price":5056.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398