کمترین: 
1253.16
بیشترین: 
1260.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1253.16
زمان: 
4/19 16:00
قیمت اونس طلا امروز 19 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 19 تیر 1397 , 1253.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 01:00","price":1257.66},{"date":"1397/04/19 04:00","price":1258.35},{"date":"1397/04/19 04:30","price":1258.21},{"date":"1397/04/19 07:00","price":1260.01},{"date":"1397/04/19 07:30","price":1259.67},{"date":"1397/04/19 08:00","price":1259.89},{"date":"1397/04/19 08:30","price":1259.97},{"date":"1397/04/19 10:00","price":1258.59},{"date":"1397/04/19 13:00","price":1256.64},{"date":"1397/04/19 16:00","price":1253.16}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398