کمترین: 
439.82
بیشترین: 
480.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
445
زمان: 
4/19 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 تیر 1397 , 445 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 01:00","price":480.15},{"date":"1397/04/19 04:00","price":475.65},{"date":"1397/04/19 07:00","price":470.98},{"date":"1397/04/19 10:00","price":466.63},{"date":"1397/04/19 13:00","price":463.88},{"date":"1397/04/19 14:00","price":461},{"date":"1397/04/19 15:00","price":450},{"date":"1397/04/19 16:30","price":441.64},{"date":"1397/04/19 17:00","price":439.82},{"date":"1397/04/19 19:00","price":447.7},{"date":"1397/04/19 22:00","price":445}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398