کمترین: 
6354.6
بیشترین: 
6711.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6355.1
زمان: 
4/19 22:00
قیمت بیت کوین امروز 19 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 19 تیر 1397 , 6355.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/19 01:00","price":6711.6},{"date":"1397/04/19 01:30","price":6702.7},{"date":"1397/04/19 04:00","price":6698.9},{"date":"1397/04/19 07:00","price":6652.3},{"date":"1397/04/19 10:00","price":6645.3},{"date":"1397/04/19 13:00","price":6602.2},{"date":"1397/04/19 13:30","price":6596.8},{"date":"1397/04/19 14:30","price":6472},{"date":"1397/04/19 16:00","price":6467.6},{"date":"1397/04/19 17:00","price":6354.6},{"date":"1397/04/19 19:00","price":6367.1},{"date":"1397/04/19 22:00","price":6355.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398