کمترین: 
74.5
بیشترین: 
74.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.5
زمان: 
4/18 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 18 تیر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 18 تیر 1397 , 74.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 17:32","price":74.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398