کمترین: 
108
بیشترین: 
109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109
زمان: 
4/18 20:30
قیمت افغانی امروز 18 تیر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 تیر 1397 , 109 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 16:20","price":108},{"date":"1397/04/18 20:30","price":109}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398