کمترین: 
125
بیشترین: 
126
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126
زمان: 
4/18 20:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 تیر 1397 , 126 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 13:50","price":125},{"date":"1397/04/18 20:20","price":126}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398