کمترین: 
237
بیشترین: 
240
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
240
زمان: 
4/18 21:20
قیمت بات تایلند امروز 18 تیر 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 18 تیر 1397 , 240 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":240},{"date":"1397/04/18 11:10","price":239},{"date":"1397/04/18 11:30","price":240},{"date":"1397/04/18 12:10","price":239},{"date":"1397/04/18 12:20","price":240},{"date":"1397/04/18 12:50","price":239},{"date":"1397/04/18 13:00","price":240},{"date":"1397/04/18 13:30","price":239},{"date":"1397/04/18 14:20","price":238},{"date":"1397/04/18 15:10","price":239},{"date":"1397/04/18 15:50","price":238},{"date":"1397/04/18 17:50","price":237},{"date":"1397/04/18 18:40","price":238},{"date":"1397/04/18 19:30","price":237},{"date":"1397/04/18 19:50","price":238},{"date":"1397/04/18 20:30","price":239},{"date":"1397/04/18 21:00","price":240},{"date":"1397/04/18 21:10","price":239},{"date":"1397/04/18 21:20","price":240}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398