کمترین: 
1001
بیشترین: 
1013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1011
زمان: 
4/18 20:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 18 تیر 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 18 تیر 1397 , 1011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":1013},{"date":"1397/04/18 11:00","price":1012},{"date":"1397/04/18 12:20","price":1013},{"date":"1397/04/18 12:50","price":1012},{"date":"1397/04/18 13:50","price":1010},{"date":"1397/04/18 14:10","price":1009},{"date":"1397/04/18 14:30","price":1007},{"date":"1397/04/18 15:30","price":1009},{"date":"1397/04/18 15:40","price":1008},{"date":"1397/04/18 15:50","price":1007},{"date":"1397/04/18 16:20","price":1004},{"date":"1397/04/18 16:40","price":1005},{"date":"1397/04/18 17:00","price":1004},{"date":"1397/04/18 17:20","price":1005},{"date":"1397/04/18 17:30","price":1004},{"date":"1397/04/18 17:50","price":1003},{"date":"1397/04/18 18:40","price":1004},{"date":"1397/04/18 18:50","price":1005},{"date":"1397/04/18 19:10","price":1006},{"date":"1397/04/18 19:30","price":1001},{"date":"1397/04/18 19:40","price":1003},{"date":"1397/04/18 19:50","price":1004},{"date":"1397/04/18 20:20","price":1007},{"date":"1397/04/18 20:30","price":1011}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398