کمترین: 
6.5
بیشترین: 
6.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.5
زمان: 
4/18 10:20
قیمت دینار عراق امروز 18 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 تیر 1397 , 6.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/18 10:20","price":6.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398